duminică, 23 octombrie 2011

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti scoate la CONCURS

in conformitate cu prevederile Ord. m.s.f. nr. 698/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi de medic :
. doua posturi de medic primar Neonatologie
. un post de medic specialist Neonatologie
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
. cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
. copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta de confirmare in gradul profesional; 
. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 a ordinelor mentionate;
. declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreste sa concureze; 
. certificat privind starea de sanatate; 
. copie xerox de pe autorizatia de libera practica; 
. chitanta de plata a taxei de concurs. 
Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la data 21 octombrie 2011 , iar concursul se organizeaza dupa 30 de zile de la data de 21 octombrie 2011 .